Variabilita

[20:11:04] Petr Kapitán - tatka: Údaje v databázích obyčejně nemají pro každého uživatele stejnou hodnotu. Pro někoho je např. důležité evidovat pouze mateřskou firmu, pro jiného i její pobočky, někdo pracuje jen s několika údaji ke každé firmě, jiný jich potřebuje evidovat stovky. Odlišnosti jsou nejen v důrazu na obchod a marketing, ale i v odlišnostech obchodního procesu u jednotlivých uživatelů. Právě proto, že každý uživatel má individuální potřebu a představu, co by mu jeho software měl nabízet, vyvinuli jsme speciální inovativní systém, který umožní přizpůsobovat se široké škále individuálních požadavků i jejich průběžné změně v čase.

Varianty využití u jednotlivých pozic ve firmě

PRO OBCHODNÍKY

 • Rozlišení firem do vlastních skupin (kategorií)
 • Evidence nabídek a jiných dokumentů
 • Určení podřízených firem (poboček)
 • Nastavení vlastních třídících a zobrazovacích polí, atd.

PRO OBCHODNÍ ŘEDITELE

 • Přidělení určitých firem jinému obchodníkovi (předávání práce)
 • Odlišení zákazníků od zbytku databáze
 • Určení obchodních priorit
 • Odlišení adres (např. fakturačních od korespondenčních)
 • Grafické srovnání prodejů jednotlivých obchodníků (jejich výkonnost)
 • Stanovení logických vztahů mezi firmami apod.

OBECNĚ PRO MANAGEMENT

 • Evidence nákladů spojených se získáváním daného zákazníka
 • Řízení akcí nebo projektů
 • Přidělování úkolů
 • Existence on-line informačního systému
 • Grafické vyhodnocení jednotlivých obchodních úseků, atd.