Praktický příklad použití

Príklad použití

CompSale Zákazník se zabývá prodejem vytápecí techniky v CR, kterou má rozdelenou na 5 regionu. Každému regionu prísluší jeden technik. Cílem technického pracovníka je získávat nové zákazníky a udržovat kontakt se stávajícími. Systém CompSale je zde používán pátým rokem. Data v centrále jsou umístena na serveru, odkud jsou sdílena peti pocítaci. Regionální zástupci mají synchronizovanou kopii centrálních dat na svých PC. V CompSale je evidováno cca 3000 zákazníku. Každému z nich je pridelen konkrétní prodejce. Je využíváno standardní nastavení práv prístupu k datum. U zákazníku jsou vedená veškerá provedená jednání, vcetne nabídek a souvisejících dokumentu. Nabídky jsou vytváreny pomocí CompSale s výstupem do Wordu. Informace o uzavrených smlouvách s externími spolupracovníky jsou vedeny v Zákaznických kartách. Plánování práce je používáno pouze z cásti. Více se uplatnují sestavy „historie jednání“, které si berou technici na delší výjezdy k zákazníkum. PC regionálních zástupcu jsou synchronizovány s centrem 1 x týdne prostrednictvím prírustku dat (zmenených dat v databázi). Pracovníci vybavení notebookem používají plnou synchronizaci – tj. po pripojení na sít se automaticky provede výmena dat mezi databázemi. Jednou za mesíc jsou tišteny sestavy zobrazující výkonnost techniku jak co se týce poctu jednání, tak hodnoty nabídek. Dle potreby jsou provádeny výbery dle libovolných kritérií s následným hromadným tiskem samolepících etiket, pozvánek aj. I když systém CompSale upozornuje pri zápisu na možnou duplicitu, faktem je, že duplicity existují. Z tohoto duvodu jsou obcas používány funkce pro vyhledání duplicitních zákazníku.

Výsledný efekt:

Regionální zástupci již nepodávají žádná smyšlená hlášení o své cinnosti, ale díky CompSale mají všichni maximální prehled o dení ve firme. Tvorba nabídky je výrazne rychlejší a presnejší než puvodní rucní zpusob. Grafická úprava nabídky je shodná pro celou firmu. Velmi rychle zvládnou hromadné akce, typu pozvánka na veletrh aj. Vedení má prehled o aktuální výkonnosti technických zástupcu. Cenená je možnost autonomní práce (notebooky) bez požadavku na telekomunikace. Údaje o zákaznících jsou „viditelná“ pro vedení. Existuje tak zastupitelnost zamestnance pri jeho nemoci, dovolené apod.