řízení a koordinace

Pomocí této funkce mužete zaclenit ruznorodé aktivity s ruznými firmami pod jednu hlavicku - Akci. Tato funkce je užitecná napríklad v prípadech, kdy se pracuje na projektech zahrnujících více firem najednou, jednání, která byla uskutecnena na ruzných firmách ve jménu jedné akce apod.

Každá Akce umožnuje evidovat zucastnené osoby, jednání nad vlastní akcí (napr. pronájem verejného prostranství) ale také jednání ve jménu této akce (firmy, které na toto prostranství zveme).

Tvorba a evidence nabídek

Nabídky (nabídkové listy) se generují induviduálne vždy pro konkrétní firmu. Všechny nabídky jsou prehledne serazené a archivované u každé firmy. Nabídku lze napojit na ceník, ze kterého mužete cerpat data. Obsah lze menit a prizpusobovat konkrétnímu zákazníkovi. Po jejím akceptování zákazníkem lze z dat nabídky lehce generovat fakturu nebo dodací list.

Príklad

  • Která jednání byla provedena ve jménu akce „XY“?
  • Které akce zacínají v tomto období. Jaké byly duvody neúspechu akcí. (v tomto roce, v tomto regionu, ...)?
  • Rozdel mi akci do etap.
  • Secti mi predpokládané výnosy akce.
  • Analyzuj duvod úspechu/neúspechu.