Komunikace

U každého záznamu z databáze firem (zákazníků) máte mimořádně širokou škálu možností, co vše můžete evidovat. Uživatel sám, na základě své analýzy rozhodne, co je pro evidenci důležité a co nikoliv. Samozřejmě, čím více informací zadáte, tím větší efekt následně získáte.

Evidovat můžete kategorii zákazníka, začlenění do oborů, smluvené ekonomické podmínky spolupráce, zápisy z obchodních jednání, jejich hodnocení, plánování, související dokumenty a mnoho dalšího.

Systém Vám umožní minimalizovat ztráty způsobené fluktuací.

Vždy víte kdy, kde, kdo, s kým a o čem jednal a co má nyní následovat.

Rozlišení jednání do kategorií později umožní jednoduchou orientaci a přehled mezi jednotlivými záznamy.

Příklad

  • Zařadit do jedné skupiny všechna jednání související s danou zakázkou
  • Odlišit záznamy obchodníků od záznamů techniků
  • Najít všechny firmy, které byly POZVÁNY NA SEMINÁŘ a kde již byla PŘISLÍBENA ÚČAST a všem těmto firmám poslat formulář s přihláškou
  • Porovnat výsledky jednání daného prodejce v daném období s výsledky ostatních prodejců


Tip

  • Program lze nastavit tak, že Vám automaticky či manuálně přiřadí Vaše e-maily z MS Outlooku do CompSale k příslušným firmám.